Lưu ý: Trước khi tiến hành chuyển Sever bạn phải tạo sẵn 1 tài khoản đích trên Sever Phục Sinh
Tốt nhất bạn nên tạo sẵn 1 nhân vật tại sever Phục Sinh để tránh trùng tên, trong trường hợp trùng tên BQT sẽ tạo 1 nhân vật gần giống với nhân vật cũ. http://id.musaigon.vn/ps/#register